bay campus location
Professor Paul Jones

Yr Athro Paul Jones

Athro mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513319

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Office 312 - 312
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Paul Jones yw Pennaeth yr Adran Fusnes yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Athro Entrepreneuriaeth ac Arloesedd ac yn y gorffennol bu ganddo swyddi academaidd uwch ym Mhrifysgol Coventry, Prifysgol Plymouth a Phrifysgol De Cymru. Mae'n rheolwr ac ymchwilydd academaidd profiadol ac ar hyn o bryd mae'n Brif Olygydd The International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research ac yn Olygydd Cysylltiol The International Journal of Management Education. Mae hefyd yn Olygydd y gyfres llyfrau Emerald: Contemporary Issues in Entrepreneurship Research. Mae Paul hefyd yn Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac mae'n aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE).

Mae'r Athro Jones wedi goruchwylio 11 o fyfyrwyr doethurol i gwblhau ac wedi arholi 38 o fyfyrwyr yn Ewrop, Affrica ac Awstralia. Ar hyn o bryd, mae'n chwilio am geisiadau wrth ymgeiswyr doethurol ym meysydd entrepreneuriaeth a rheoli busnesau bach. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn ymchwil entrepreneuraidd wrth ddatblygu cyd-destunau byd-eang megis Affrica, Asia a De ddwyrain Asia. Yn ystod ei yrfa academaidd hyd yma, mae wedi cynhyrchu dros £1.4 miliwn mewn incwm grant allanol. Mae hyn wedi cynnwys prosiectau entrepreneuriaeth gyda Llywodraeth Nigeraia, sicrhau cronfeydd strwythurol Ewropeaidd, grantiau’r Academi Addysg Uwch a Chronfeydd Datblygu Gwybodaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Entrepreneuriaeth
  • Addysg Fenter
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Rheoli Busnesau Bach

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Jones yn dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd rheoli busnesau bach ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil

Mae'r Athro Jones wedi gwneud ymchwil i nifer o feysydd yn bennaf ym maes entrepreneuriaeth a rheoli busnesau bach. Mae'n ymgymryd â dulliau ansoddol a meintiol.

Prif Wobrau

Mae'r Athro Jones wedi ennill tair gwobr ar gyfer y papur orau mewn gwobrau IAM (2008), GIKA (2016) a chynhadledd ryngwladol E-ddysgu yn 2004. Yn ogystal â hyn, mae ei waith wedi ennill saith gwobr ar gyfer papur gorau mewn gwobrau trac cynadleddau IBM Ebusiness (2003), ISBE (2009), ISBE (2016), ISBE (2018 * 2), IAM (2018) ac IAM (2019).

Yn ogystal â hynny mae wedi derbyn y gwobrau canlynol am adolygu academaidd:

  • Adolygydd Rhagorol yn Emerald Literati Network Awards for Excellence 2012 ar gyfer The Journal of Systems and Information Technology.
  • Adolygydd Rhagorol yn Emerald Literati Network 2014 Awards for Excellence ar gyfer The Journal of Small Business and Enterprise Development.
  • Adolygydd Rhagorol gan Elsevier am ragoriaeth wrth adolygu yn 2014 yn The International Journal of Management Education.
  • Papur â Chymeradwyaeth Uchel yn Emerald Awards for Excellence 2017 Cyfrol 23 rhif 4 Sarah Drakopoulou Dodd, Paul Jones, Gerard McElwee, Mohamed Haddoud: The price of everything, and the value of nothing? Stories of contribution in entrepreneurship research.
  • Tystysgrif Cyfraniad Eithriadol wrth Adolygu ar gyfer The Journal of Business Research, Mawrth 2018.
  • Ymhlith y 1% Gorau yn y Maes yn Publons 2018 Peer Review Awards 2018: Y 1% gorau ymhlith adolygwyr mewn Economeg a Busnes a gyflawnodd yr adolygiadau cymheiriaid mwyaf dilys cyn cyhoeddi ar Publons ar gyfer Global Peer Review Award & Top Reviews in Cross Field. https://publons.com/awards/2018/esi/?name=Paul%20Jones&esi=10.