Bay Campus
Dr Laurie Hughes

Dr Laurie Hughes

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606323

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Laurie yn ddarlithydd yn y grŵp Gweithrediadau Strategol ac yn aelod o’r Ganolfan Ymchwil Marchnadoedd Newydd (EMaRC) a’r Labordy Arloesi (I-Lab) yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe.

Mae ganddo 15+ mlynedd o brofiad rheoli mewn amrywiaeth o rolau, gan weithio mewn diwydiant ar nifer o brosiectau ym maes cyllid, gweithgynhyrchu, gweithrediadau a thrawsnewid busnes o fewn sefydliadau cyhoeddus, preifat ac amddiffyn, cyn cwblhau ei PhD.

Cwblhaodd Laurie ei PhD mewn Systemau Gwybodaeth yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo hefyd MSc mewn Cyfrifiadureg a BEng mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol. Mae wedi dysgu amrywiaeth o bynciau sy’n canolbwyntio ar dechnoleg ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig hyd at MBA.

Mae Laurie wedi cyhoeddi ystod o gyhoeddiadau ymchwil o fewn cyfnodolion academaidd blaenllaw mewn pynciau fel: Deallusrwydd Artiffisial, Diwydiant 4.0, methiant prosiect systemau gwybodaeth, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi a Marchnata Digidol, sydd wedi’u dyfynnu’n eang mewn llenyddiaeth academaidd. Mae’n adolygydd i’r: International Journal of Information Management; Annals of Operations Research, Government International Quarterly a’r Government Information Quarterly.

Meysydd Arbenigedd

  • Busnes Digidol/Masnach Electronig
  • Llywodraeth Ddigidol/Electronig
  • Rheoli Prosiect
  • Rheoli Newid
  • Dadansoddeg Data
  • Dulliau Talu Digidol/Symudol
  • Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Drwy gyfuno ei brofiad helaeth yn y diwydiant ac arbenigedd ymchwil academaidd blaenllaw, mae Laurie wedi dangos ymarfer addysgu “gwerth ychwanegol” gwirioneddol ar gyfer y myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar ei fodiwlau gradd. Mae’r pynciau mae’n eu haddysgu yn cynnwys: Dadansoddeg Fusnes, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Busnes Digidol, Systemau Gwybodaeth a Rheoli Prosiectau. Mae ganddo ardystiadau/cymwysterau cydnabyddedig i ymarferwyr megis: Prosci® Rheoli Newid ac Ymarferydd PRINCE2®.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Laurie yn amrywiol, ond maen nhw’n cwmpasu thema trawsnewid technoleg neu ddiwydiannol yn bennaf. Mae hynny’n cynnwys: cymhwyso systemau gwybodaeth mewn diwydiant, Gweithrediadau a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi gan ganolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â mabwysiadu a lledaenu datblygiadau digidol a thechnolegau sy’n datblygu (deallusrwydd artiffisial, Blockchain, Cyfryngau Cymdeithasol), methiant prosiect systemau gwybodaeth, Diwydiant 4.0, defnyddio systemau gwybodaeth/TG ar gyfer gweithrediadau a rheoli’r gadwyn gyflenwi, llywodraeth ddigidol a busnes digidol, yn enwedig yng nghyd-destun marchnadoedd sy’n datblygu. Drwy ei ymchwil, mae hefyd wedi datblygu arbenigedd ar ddulliau dehongli fel ISM (Information Security Management) ac AHP (Analytic Hierarchy Process)

Cydweithrediadau

Mae Laurie wedi cydweithio (cyd-ysgrifennu papurau, cyhoeddiadau cyfnodol a llyfrau, cyd-drefnu cynadleddau rhyngwladol) gyda nifer o academyddion o sefydliadau o fewn a thu allan i’r DU: Prifysgol Brunel, Prifysgol Carleton, Prifysgol Dechnoleg Delft, HEC Paris, Istituto Superiore Mario Boella, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Trichy, IIT Delhi, IIT Mumbai, Prifysgol McMaster, Sefydliad Technoleg Cenedlaethol Motilal Nehru – Prayagraj, Prifysgol Loughborough, Prifysgol Caint, Prifysgol Rutgers, Prifysgol St Louis, Prifysgol North South (Bangladesh), Prifysgol Daleithiol Wright, Prifysgol Wollongong, Ysgol Fusnes Montpellier, Prifysgol y Brenin Abdulaziz (Saudi Arabia), Prifysgol Yr Iorddonen, Prifysgol Gymhwysol Al-Balqa (Yr Iorddonen), Prifysgol Mauritius, Prifysgol Aston, Prifysgol Bryste, Prifysgol Bradford.

Cysylltiad â Chymdeithasau Proffesiynol

  • Aelod: Academi Rheolaeth Prydain
  • Aelod: Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Swyddi Golygyddol

  • 2020 – Presennol: Golygydd Cynorthwyol, International Journal of Information Management