Bay Campus image
male smiling

Dr Hamid Eskandari

Lecturer in Strategic Operations and Analytics (Research), Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Hamidreza Eskandari yn Ddarlithydd Dadansoddeg Fusnes yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Cyn hynny, bu’n Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Modares Tarbiat ac yn Wyddonydd Ymchwil yn Red Lambda Inc., Orlando, Florida. Derbyniodd Hamid ei PhD mewn Peirianneg Ddiwydiannol a Systemau Rheoli o Brifysgol Central Florida, Orlando. Mae ei ymchwil wedi ymddangos yn y cyfnodolion blaenllaw sy’n cael eu defnyddio i raddio ymchwil ysgolion busnes, gan gynnwys yr International Journal of Production Research, Transportation Research Part A, International Journal of Production Economics, Journal of Operational Research Society, Journal of Heuristics, a chyfnodolion eraill. Yn ystod ei PhD, bu’n gwasanaethu fel Cyswllt Ymchwil ar ambell brosiect mawr a ariannwyd gan yr NSF a NASA-KSC. Ar hyn o bryd mae’n gwahodd geisiadau gan ymgeiswyr doethurol ym meysydd Dadansoddeg Fusnes a Data.

Meysydd Arbenigedd

 • Dadansoddeg Data Mawr
 • Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peirianyddol
 • Optimeiddio Esblygiadol Aml-amcan
 • Gwneud Penderfyniadau ar sail Meini Prawf Lluosog
 • Efelychu a Modelu Ystadegol
 • Gweithrediadau Gofal Iechyd
 • Logisteg a’r Gadwyn Gyflenwi
 • Dadansoddi Systemau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Eskandari yn dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd Dadansoddeg Fusnes a Gweithrediadau Strategol, gan gynnwys Dysgu Peirianyddol, Dadansoddeg a Modelu Ystadegol ar gyfer Busnes.

Ymchwil

Red Lambda Inc., Orlando, Florida

 • Prosiect “SBIR: Red Lambda Neuro-Pattern Classification System” wedi’i ariannu gan y National Science Foundation; Datblygu rhwydwaith niwral di-oruchwyliaeth cynyddrannol, o’r enw ewyn niwrol, ar gyfer problemau clystyru data amser real
 • Prosiect “Feature Selection in Intrusion Detection”; Datblygu algorithm esblygol aml-amcan ar gyfer problemau optimeiddio cyfunol

 

Prifysgol Central Florida, Orlando, Florida

 • Prosiect “Multi-criteria Analysis Environment for System Design Optimization” wedi’i ariannu gan y National Science Foundation;
 • Prosiect “Multi-objective Optimization of Space Shuttle Hardware Simulation Model” wedi’i ariannu gan NASA-KSC;
 • Prosiect “Re-engineering the Undergraduate Industrial Engineering Curriculum” wedi’i ariannu gan y National Science Foundation;
 • Prosiect “Combined Research and Curriculum Development (CRDC)” wedi’i ariannu gan y National Science Foundation;
Prif Wobrau
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Cymdeithas Optimeiddio INFORMS i Ymchwilwyr Ifanc, 2007
 • Gwobr Addysgu Gorau Cyfadran Peirianneg, Prifysgol Modares Tarbiat, 2010
 • Derbynnydd Gwobr Cymrodoriaeth Teilyngdod, Prifysgol Central Florida, 2002
Cydweithrediadau

Mae Dr Eskandari wedi cymryd rhan mewn cydweithrediadau rhyngwladol, gan gynnwys prosiect “Supermarket Location Optimization in Assembly Lines” gyda Phrifysgol Skövde ar gyfer ffatri peiriannau ceir Volvo yn Skövde, Sweden.