Bay Campus image
Dr Daniele Doneddu

Dr Daniele Doneddu

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604221

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Daniele Doneddu yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Mae ganddo gefndir amlddisgyblaethol sy’n rhychwantu peirianneg, technoleg feddygol, arloesi, datblygu economaidd ac eiddo deallusol.

Mae wedi bod yn rhan o lu o brosiectau ymchwil academia-busnes, prosiectau Ymchwil Diwydiannol a phrosiectau Menter ac Arloesi ar y rhyngwyneb gwyddor bywyd-peirianneg, mae wedi rheoli mentrau ymchwil, datblygu ac arloesi cyhoeddus-preifat a ariannwyd gan yr UE (£2m+) – ac wedi cynghori cwmnïau gwyddoniaeth bywyd a diagnostig ar hawliau eiddo deallusol, technoleg a pheirianneg. Mae wedi bod yn Ymchwilydd Prosiect a Chyd-ymchwilydd ar nifer o grantiau ymchwil a ariannwyd gan y DU a’r UE, gan gynnwys EPSRC, InnovateUK, FSA, H2020 (FET, MSCA), ac mae wedi ymwneud â rhaglenni sy’n rhychwantu uwchsgilio ymchwil, hyfforddiant doethurol, datblygu technoleg a heriau cymdeithasol.

Mae Daniele hefyd yn ymarferydd mewn Menter ac Arloesi, sy’n sbarduno creu mentrau uwch-dechnolegol newydd (datblygiad y Brifysgol).

Yn y gorffennol, mae hefyd wedi arwain gweithgareddau datblygu busnes a chyd-arweiniodd y gweithgareddau strategaeth academaidd i lywio Prifysgol Cyd-fenter ryngwladol breifat o’r cysyniad cychwynnol hyd at ei lansio, yn Ne-ddwyrain Asia, ac mae hefyd wedi cynghori Llywodraethau a Diwydiant tramor ar bolisi sgiliau ac addysg, arloesi a throsglwyddo/trosi gwybodaeth ac ymchwil i ganlyniadau economaidd, diwydiannol a chymdeithasol diriaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu a mabwysiadu technoleg sy’n Canolbwyntio ar Bobl
  • Economi a Lles Digidol
  • Deallusrwydd Artiffisial a Data Mawr
  • Mentergarwch, Arloesi a Chreu Mentrau Newydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rheoli Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth, Rheoli Llifau Gwybodaeth, Marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Ymchwil

Cymryd rhan mewn nifer o brosiectau a mentrau amlddisgyblaethol ym meysydd Iechyd, Technoleg a’r Economi Ddigidol:

Technolegau Tarfol ar gyfer Diagnosteg Alzheimer cyflym

- Grant MSCA H2020 “BBDiag”

Prosiectau gweithredol amrywiol ym maes mabwysiadu Technolegau Tarfol (deallusrwydd tarfol, dysgu peirianyddol, Blockchain, ac ati.) a rôl rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol mewn cymdeithas, mewn gwahanol sectorau o’r economi a meysydd cyhoedd ehangach

- Cydweithio â Phrifysgol Bradford a Phrifysgol Sheffield

- “Grant “Pobl yn gyntaf” a ariannwyd gan EPSRC (dan arweiniad y Coleg Gwyddoniaeth)

Mentrau datblygu gofal iechyd uwch-dechnolegol yng Nghymru

- Accelerate (grant a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru)

Datblygu methodolegau i gefnogi esblygiad sector Technoleg Feddygol ac iechyd gwydn yng Nghymru ar ôl y pandemig COVID-19.

Datblygu offer deallusrwydd artiffisial ac ecosystem ar gyfer caffael – cydweithio â’r Adran Gyfrifiadureg a’r Sector Preifat.

Cydweithrediadau

Ymchwilydd i’r Ysgol Reolaeth ar gyfer Canolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) a ariannwyd (oddeutu £7.5m) gan EPSRC – Canolfan Traws-Golegol: Gwyddoniaeth – Cyfrifiadureg (Arweinydd); Mathemateg; Peirianneg; Meddygaeth, y Gyfraith; a Rheoli i hyfforddi arweinwyr ymchwil yn y dyfodol ar Wella Rhyngweithio Dynol a Chydweithredu â Systemau Data a Gwybodaeth.

Cyd-Gynigydd yr Ysgol Reolaeth ac aelod o Sefydliad Deallusrwydd Artiffisial Cymru Gyfan (“IASSEF”) – menter barhaus sy’n cael ei sefydlu ledled Cymru i gyflymu a meithrin datblygiad deallusrwydd artiffisial er lles cymdeithasol ac economaidd.

Cydweithredu ar brosiectau ymddygiad defnyddwyr ac ymchwil cyfryngau cymdeithasol aml-Brifysgol (Bradford (deiliad grant), Abertawe, Sheffield).

H2020 MSCA “BBDiag” rhyngwladol (DU, Yr Eidal, Yr Almaen, Denmarc, Sbaen) Canolfan Hyfforddi Doethurol Academia-Busnes yn canolbwyntio ar ddatblygu Ymchwilwyr Cyfnod Cynnar ym maes offer a methodolegau canfod diagnosteg cynnar ar gyfer Clefydau Alzheimer a Dementia.