Bay Campus image
male smiling

Dr Christoforos Bouzanis

Uwch-ddarlithydd mewn Pobl a Sefydliadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604085

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Office 310 - 310
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gennyf BSc mewn Astudiaethau Economaidd Rhyngwladol ac Ewropeaidd o Brifysgol Economeg a Busnes Athen a Meistr y Celfyddydau mewn Meddwl Cymdeithasol a Gwleidyddol gan Brifysgol Warwick. Rwyf hefyd wedi ennill PhD mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caeredin. Cyn ymuno â'r Ganolfan Pobl a Threfniadaeth, gweithiais fel Cydymaith Ymchwil yn Ysgol Fusnes Adam Smith, Prifysgol Glasgow, ac fel Cynorthwyydd Addysgu mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caeredin.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn y rhyngberthnasau rhwng athroniaeth, damcaniaeth cymdeithasegol, seicoleg gymdeithasol ac astudiaethau trefniadaeth. Yn fwy penodol, rwyf wedi archwilio syniadau: a) awduron allweddol mewn realaeth feirniadol, megis Roy Bhaskar, Margaret Archer, Douglas Porpora, Tony Lawson, Dave Elder-Vass ac Andrew Sayer, b) Pierre Bourdieu, yn ogystal ag awduron eraill sy'n gweithio ar gysyniadau gweithredu arferol ac arferion cyson, c) Cornelius Castoriadis a damcaniaethwyr eraill sydd wedi dadansoddi'r syniad o ddychymyg cymdeithasol a dychymyg myfyriol a d) awduron allweddol yn nhraddodiadau cymdeithasol adeiladol a dadansoddol. Ar hyn o bryd rwy'n cynnal ymchwil ar fy mhrosiect personol o ailddiffinio gwrthrealaeth – cangen gwrth-wrthrychol adnabyddus o metaffiseg – yn nhermau cymdeithasol-ddamcaniaethol. Mae'r prosiect hwn yn anelu at fod yn "llwybr canol" amgen yn y dadleuon parhaus rhwng realwyr beirniadol a dehonglwyr cymdeithasol, mewn perthynas â dadansoddi statws ontolegol strwythurau cymdeithasol, sefydliadau, cefndiroedd diwylliannol a'r asiantaeth ddynol.

Mae theori gymdeithasol a sefydliadol yn faes ymchwil ac astudio cyffrous. Mae damcaniaethwyr cymdeithasol pwysig wedi cyfrannu'n gryf at ffurfio egwyddorion ontolegol ac epistemolegol canolog sy'n sail i raglenni methodolegol sy'n gyffredin yn y mwyafrif o feysydd ac is-feysydd amgylchfyd ehangach y gwyddorau cymdeithasol. Yn yr ystyr hwn, gall darpar ymchwilwyr ond elwa ar drafod ac ystyried syniadau a dadleuon cymdeithasol-ddamcaniaethol allweddol, ac rwyf bob amser yn hapus i drafod awduron allweddol mewn theori gyda myfyrwyr ymchwil. Byddwn hefyd yn hapus i oruchwylio ymchwil yn unrhyw rai o'r meysydd canlynol: "Cysylltiadau Pŵer, Asiantaeth a Newid Sefydliadol", "Dadansoddi Disgwrs mewn Astudiaethau Sefydliadol", "Dadansoddiaeth Cymdeithasol yn erbyn Realaeth Feirniadol mewn Astudiaethau Sefydliadol", "Dychymyg Myfyriol a Chreadigrwydd yn erbyn Arferion Sefydliadol" ac "Micro yn erbyn Macro yn y Gwyddorau Cymdeithasol".

Meysydd Arbenigedd

  • Ontoleg gymdeithasol
  • Theori Gymdeithasegol Clasurol a Chyfoes
  • Athroniaeth Gwyddoniaeth
  • Yr Hunan Deialogaidd
  • Astudiaethau Sefydliadol