male

Yr Athro Syr Mansel Aylward

CB MD DSc FRCP FFOM FFPM FFPH FLSW

Athro Iechyd a Lles Darbodus

Yr Ysgol Reolaeth

Prifysgol Abertawe

Campws y Bae

 

Am

Ar hyd ei yrfa mae Syr Mansel wedi gweithio ar lefelau uwch iechyd cyhoeddus, adrannau ac asiantaethau Llywodraeth Cymru a'r DU, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (mewn practis cyffredinol ac fel ymgynghorydd rhewmatoleg ac iechyd poblogaethau). Bu’n gwasanaethu fel Prif Swyddog Meddygol, Cyfarwyddwr Meddygol a Phrif Wyddonydd yn yr AIGC/Yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Whitehall am 10 mlynedd ac fel Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol yn Asiantaeth y Cyn-filwyr. Dychwelodd adref i Gymru fel Athro Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd ym Mhrifysgol Caerdydd a chadeirydd cyntaf Canolfan Iechyd Cymru yn 2005. Fe'i penodwyd yn Athro Iechyd a Lles Darbodus yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe yn 2015. Yn gynharach yn ei yrfa sefydlodd Simbec Research a enillodd wobr Cwmni'r Flwyddyn. Gwnaed ef yn Gydymaith Urdd y Baddon yn 2002 ac fe'i hurddwyd yn farchog yn 2010 am wasanaethau i iechyd a gofal iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Meddygaeth ac Ymchwil Rhewmatoleg a Cyhyrysgerbydol
  • Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
  • Iechyd Galwedigaethol ac Adsefydlu
  • Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd
  • Meddygaeth Anadlol
  • Gofal Iechyd Darbodus
  • Ffarmacoleg a Therapiwteg
  • Effeithiau Cymdeithasol Poen Cronig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cyflwyniad Israddedig i Feddygaeth (israddedig)

Penderfynyddion Cymdeithasol Iechyd a Salwch (israddedig ac ôl-raddedig)

Trosglwyddiad Cymdeithasol Hapusrwydd a Lles (israddedig, ôl-raddedig a chyhoeddus)

Gofal Iechyd Darbodus a Meddygaeth Seiliedig ar Werth (israddedig ac ôl-raddedig)

Iechyd Galwedigaethol a Meddygaeth (israddedig ac ôl-raddedig)

Cyflawni Gweithle Iach (israddedig ac ôl-raddedig)

Effaith Gymdeithasol Poen Cronig (israddedig ac ôl-raddedig)

Ymchwil

Penderfynyddion Seicogymdeithasol Iechyd, Salwch a Chlefydau
Goresgyn Rhwystrau i Ddychwelyd i'r Gwaith: Newid Ymddygiad.

Yr Agweddau Meddygol, Cymorth, Adsefydlu ac ymyriadau wrth adfer addasrwydd i weithio. Cyfadran Meddygaeth Alwedigaethol,

Prif Gyhoeddiadau a Ddewiswyd:

Aylward M., Smail, S. A., Clowes, C, Rose, T, Spence, J, a Williams, G (2013, Mawrth). “Health in all Policies” New development of an existing approach to health in Wales. British Medical Journal Volume 346, Mawrth 2013 t. f1697. doi: 10.1136/bmj.f1697

Smail, S. A., Aylward, M, Clowes, C, Rose, T, Spence, J, a Williams, G (2013). New development of an existing approach to health in Wales. British Medical Journal, Cyfrol 346 2013 t. f1697. doi: 10.1136/bmj.f1697

Aylward, M., Cohen, D. a Sawney, P. (2013). Fitness for Work: The Medical Aspects, Support, rehabilitation and interventions in restoring fitness for work. Faculty of Occupational Medicine, Pumed argraffiad, tt Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen. Dyfynnir yn: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199643240.do

Aylward, M., Cohen, D. a Sawney, P. (2013). Support, rehabilitation and interventions in restoring fitness for work. Faculty of Occupational Medicine, tt Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen. Dyfynnir yn: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199643240.do

.. Br Med J, 3(5875), 347-348.

Management of the Menopause and Post-Menopausal Years, 1975; The Disability Handbook, 1991, 2il argraffiad 1998; Back Pain: an international review, 2002; (cyfraniad) Malingering and Illness Deception, 2003; Scientific Concepts and Basis of Incapacity Benefits, 2005; The Power of Belief, 2006; (cyfraniad) Fitness for Work, 2il argraffiad, 1997 i’r 4ydd argraffiad, 2012; Models of Disability, 2010; cyfraniad ar iechyd cyhoeddus, anabledd.

Adroddiadau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru      

Adolygiad Comisiwn Iechyd Cymru: Adroddiad – Mehefin 2008

Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru - Tachwedd 2010

Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru: Adroddiad – Tachwedd 2010

Rhaglen Trawsnewid Gwella Iechyd yng Nghymru – Chwefror 2015

Uchafbwyntiau'r Gwobrau

Darlithydd Syr Byrom Bramwell yng Ngholeg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen (2019)

Biwro Comisiwn Iechyd: Prif Ddarlithydd (2019)

Cymrawd Anrhydeddus: Prifysgol Caerdydd (2019)

Cydweithio

Cadeirydd Comisiwn Bevan, sef prif felin drafod iechyd a gofal Cymru, a Chadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Cadeirydd Arloesi Anadlol Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru: yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau iechyd cyhoeddus ar lefel genedlaethol, lleol a chymunedol yng Nghymru; hyb yw hwn i’r sefydliadau sy’n gysylltiedig ag iechyd poblogaethau, ac i gyfathrebu negeseuon iechyd gwell i bobl Cymru. Cadeirydd y Bwrdd Cynghori ar Gyflogadwyedd.

Prifysgol Caerdydd: ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ffactorau seicogymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy'n dylanwadu ar iechyd, salwch, adferiad, ailsefydlu ac ailintegreiddio.

Aelod o'r Bwrdd Cynghori ar waith ac iechyd i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a diogelwch yn y DU.

Cadeirydd Canolfan ymchwil Iechyd Galwedigaethol y DU

Ymgynghorydd i Adran Iechyd a Gwaith Seland Newydd a Chadeirydd Astudiaeth Hirdymor ar Dyfu i Fyny yn Seland newydd