bay campus location

Mrs Ellen Spender

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604223

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Office 231 - 231
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Ym Mhrifysgol Abertawe mae Ellen yn ddarlithydd mewn cyfrifeg a chydlynydd modiwlau ar gyfer nifer o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig ac hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen BSc Cyfrifeg ac Arweinydd Grŵp Ffocws MSc. Cwblhaodd Ellen ei Thystysgrif Addysg i Raddedigion ym 1999 ac mae’n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Yn ystod ei 20 mlynedd fel darlithydd cymwysedig, mae wedi cyflwyno amrywiaeth o bynciau mewn nifer o sefydliadau addysgol.

Ymgysylltu â myfyrwyr yw ei phrif faes ymchwil sy'n canolbwyntio ar wella profiad myfyrwyr drwy gyflwyno addysgu o safon ac ymgysylltu'n llwyddiannus â myfyrwyr i'w hysgogi i gyflawni eu potensial addysgol unigol. Ellen hefyd yw Arweinydd Academaidd Ymgysylltu â Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth.

Yn ystod ei hamser yn Abertawe mae wedi bod yn anrhydedd iddi dderbyn cymeradwyaeth gan fyfyrwyr am ansawdd ei haddysgu.  Yn wir, mae ei gyrfa fel darlithydd proffesiynol wedi canolbwyntio'n sylweddol ar y dysgwr, ac mae ei dull llunyddol o addysgu yn estyniad o'i diddordeb personol-proffesiynol mewn, ac angerdd dros, ymgysylltu â myfyrwyr. Mae adborth myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn galonogol ac yn gadarnhaol, ac mae hynny’n cadarnhau ei methodolegau addysgu.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifyddu Ariannol
  • Dadansoddi Datganiadau Ariannol
  • Cyfrifyddu Fforensig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ellen yn dysgu cyfrifyddu fforensig gan roi trosolwg o rôl y cyfrifydd fforensig i israddedigion yn eu blwyddyn olaf.

Mae hi’n cyflwyno cyrsiau cyfrifyddu ariannol i fyfyrwyr cwrs gradd MSc mewn Cyfrifeg a Chyllid a hefyd i fyfyrwyr cwrs gradd MSc mewn Arwain a Rheoli ym maes Peirianneg. 

Prif Wobrau
  • Gwobr Athro’r Flwyddyn yr Ysgol Reolaeth 2021
  • Sgôr Modiwlau Gorau ar gyfer Darlithydd 2020
  • Y Darlithydd Gorau mewn Cyfrifeg a Chyllid 2018
  • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Genedlaethol Inspire Tutor 2018
Cydweithrediadau

Ar hyn o bryd mae Ellen yn gweithio gyda chydweithiwr sy'n cynnal ymchwil i lwyfannau dysgu sy'n seiliedig ar gemau.