bay campus image
Ms Sue Evans

Ms Sue Evans

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602732

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Trosolwg

Mae Sue Evans yn Uwch Ddarlithydd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn yr Ysgol Reolaeth. Mae gan Sue gefndir proffesiynol mewn cyfrifeg rheoli a thros 35 mlynedd o brofiad addysgu mewn addysg bellach, addysg uwch a'r sector preifat drwy ei chwmni hyfforddi. Mae ei phrofiad hefyd yn cynnwys rhedeg busnesau bach.  Graddiodd Sue o Goleg Polytechnig Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Mae Sue hefyd yn Farciwr Allanol i'r AAT ac mae'n fentor ar gyfer BSc (Anrh) Cyfrifeg Gymhwysol Prifysgol Oxford Brookes sydd â chyswllt ag ACCA. Mae ei diddordebau ymchwil bedagogaidd yn cynnwys cyflogadwyedd, cynwysoldeb, cydweithio digidol a gofodau dysgu gweithredol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifyddu rheoli
  • Cyflogadwyedd
  • Cynwysoldeb
  • Cydweithredu digidol
  • Mannau dysgu gweithredol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Prif diddordebau addysgu yn cynnwys cyfrifyddu rheoli ar lefel israddedig. Mae cyfrifyddu rheoli yn cynnwys dulliau costio a defnyddio technegau gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd amrywiol.