Wahida Kent

Dr Wahida Kent

Uwch-ddarlithydd, Social Work

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Cymhwysodd Dr Wahida Kent yn weithiwr cymdeithasol ym 1999. Mae ei phrofiad o ymarfer wedi canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi plant a theuluoedd yng Nghymru. Yn ystod y 13 blynedd diwethaf o ymarfer, bu'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc anabl, a phlant a phobl ifanc o grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd. Mae hi wedi addysgu Gwaith Cymdeithasol ers 2018.

Bu ymchwil PhD Dr Kent ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ofalwyr plant a phobl ifanc BME â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd. Yn ddiweddar, mae hi wedi gweithio fel rhan o dîm a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i lunio canllawiau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sy'n gweithio gyda rhieni ag anableddau dysgu sy'n mynd drwy broses yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

Meysydd Arbenigedd

  • Plant anabl a phlant â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd
  • Gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd
  • Gofalwyr di-dâl
  • Gwaith cymdeithasol gwrth-hiliol
  • Gwaith cymdeithasol gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol
  • ymagweddau croestoriadol
  • Oedolion ag anableddau dysg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Dr Kent brofiad o addysgu amrywiaeth eang o bynciau gwaith cymdeithasol (dulliau ymchwil, asesiadau gwaith cymdeithasol, iechyd meddwl plant a'r glasoed, ymarfer sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, et al.). Ar hyn o bryd, mae hi'n addysgu modiwlau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar waith cymdeithasol beirniadol a'r gyfraith.  Mae Wahida'n traddodi darlithoedd gwadd ar waith cymdeithasol gwrth-hiliol, gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol.

Ymchwil