bay campus image
Mr Will Fleming

Mr Will Fleming

Uwch-ddarlithydd mewn Marchnata, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
317
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dechreuodd Will Fleming ei yrfa ym maes marchnata yng nghanol yr 1980au, gan weithio i ddechrau ym maes Ymchwil a Chynllunio Marchnata i Nwy Prydain yn yr Alban. Symudodd i Gymru i fod yn Rheolwr Masnachol Clwb Rygbi Castell-nedd, lle llwyddodd i sicrhau noddwr cyntaf y clwb a’r cit. Symudodd ymlaen i Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe cyn newid cyfeiriad i'r diwydiant bragu gan ddod yn Rheolwr Gwasanaethau Marchnata yn Crown Buckley ac yna'n Rheolwr Marchnata Masnach Rydd yn S.A. Brain. yng Nghaerdydd. O'r fan honno daeth i mewn i'r byd academaidd fel Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata, a Chyfarwyddwr Cwrs ar gyfer cymwysterau proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).

Meysydd Arbenigedd

 • Systemau gwybodaeth marchnata
 • Noddi
 • Y diwydiant cwrw
 • Partneriaethau a rhwydweithiau marchnata
 • Yr agenda cynaliadwyedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Will yn addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn ogystal â chymwysterau proffesiynol CIM ar lefelau tystysgrif, diploma a diploma ôl-raddedig.

Mae'r meysydd pwnc y mae wedi ymdrin â hwy yn cynnwys:

 • Rheoli Marchnata
 • Cyfathrebu Marchnata
 • Cyfathrebu Corfforaethol
 • Strategaeth Farchnata Ryngwladol
 • Systemau Gwybodaeth Marchnata
 • Rheoli Gwerthiannau a Gwerthu
 • Materion Cyfoes mewn Rheoli Marchnata
 • Ymgynghori a
 • Goruchwylio traethodau hir
Ymchwil Prif Wobrau