Dr Will Harrison

Dr Will Harrison

Uwch-ddarlithydd, Mechanical Engineering

Cyfeiriad ebost

307
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

PhD MRes BEng ProfGrad IOMMM

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â defnyddio dulliau cyfrifiannol i ddatrys problemau peirianneg strwythurol, gyda phwyslais ar gydberthyn tueddiadau rhifiadol i ffenomenon microfecanyddol arsylwadwy.

Cwblhaodd PhD mewn dadansoddi elfennau cyfyngedig (FEA) o ymgripiad mewn aloion nicel a thitaniwm yn 2007, ac yna ymchwil ôl-ddoethurol yn y Rolls-Royce UTC mewn Deunyddiau Strwythurol ym Mhrifysgol Abertawe. Ffocws yr ymchwil oedd datblygu dulliau rhifiadol ar gyfer rhagweld ymgripiad a lludded mewn cymwysiadau awyrbeirianneg.

Mae ymchwil mwy diweddar wedi cynnwys modelu technegau profion mecanyddol bychan, gweithgynhyrchu haen ychwanegion (ALM), optimeiddio dylunio amlddisgyblaethol strwythurau body-in-white modurol gan ddefnyddio cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a chydberthynas delweddau digidol (DIC).

Ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i wahanol agweddau ar ffurfiadwyedd metelau dalen tenau gan ddefnyddio FEA a gymhwysir at ffurfio deunydd pacio metel mewn cydweithrediad â Daliadau'r Goron.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad elfennau cyfyngedig
  • Nodweddion deunyddiau (ymgripiad/lludded)
  • Optimeiddio
  • Gweithgynhyrchu haenau ychwanegion (ALM)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

2013 Cynllun Paru Aelod Seneddol/Gweision Sifil y Gymdeithas Frenhinol