Dr William Bennett

Darlithydd mewn Peirianneg, Civil Engineering

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_122
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr William Bennett yn ddarlithydd yn yr Adran Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe. Cwblhaodd MEng mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, ac wedi hynny PhD mewn Peirianneg Sifil yn ymchwilio i effeithiau newid yn yr hinsawdd ar lifogydd ac erydu arfordirol. Mae ei ymchwil yn cynnwys modelu prosesau hydrodynamig a morffolegol mewn cyd-destunau arfordirol, gan gynnwys rhyngweithiadau â natur, newidiadau mewn defnydd tir a rheoli risg llifogydd. Mae William yn addysgu myfyrwyr peirianneg israddedig ac ôl-raddedig ac mae'n angerddol am wreiddio a datblygu sgiliau drwy'r rhaglenni gradd.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu cyfrifiadol
  • Rheoli risg arfordirol a llifogydd
  • Effaith newid hinsawdd ar amgylchedd yr arfordir
  • Hydrodynameg a morffodynameg arfordirol ac aberol
  • Peirianneg arfordirol sy'n seiliedig ar natur