Dr Wendy Harris

Dr Wendy Harris

Athro Cyswllt, Biosciences

Cyfeiriad ebost

113
Llawr Cyntaf
Adeilad Margam
Campws Singleton

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwy’n ecolegydd ac yn entomolegydd gyda diddordeb arbennig mewn sicrhau bod ein myfyrwyr a’r cyhoedd yn deall rolau ecolegol pryfed a’u gwerth yng ngweithrediad ecosystemau.

Meysydd Arbenigedd

  • Entomoleg
  • Ecoleg gymhwysol
  • Y berthynas rhwng planhigion a phryfed
  • Monitro ecolegol
  • Ecoleg ystlumod
  • Cadwraeth
  • Gwyddoniaeth dinasyddion ac allgymorth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ffotosfferau wrth olygu
Fel ecolegydd maes, rwy’n gallu rhannu fy angerdd am y byd naturiol yn ystod cyrsiau maes ac fel Pennaeth Sŵoleg, rwy’n cydgysylltu cwrs maes Sŵoleg lefel 5. Rwy’n cyfrannu hefyd at gwrs maes mewn Sgiliau Proffesiynol mewn Cadwraeth lefel 6 a thaith maes Ecoleg a Chadwraeth Drofannol lefel 7 i Borneo.

Ymchwil Cydweithrediadau