Mrs Vera Logan

Mrs Vera Logan

Uwch-ddarlithydd Clinigol Er Anrhydedd, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf yn ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gofal critigol, acìwt ac amldriniaethol ar gyfer cleifion.

Yn fy swydd flaenorol fel ymarferydd theatr / arweinydd tÎm / hyfforddwr theatr, gwnes oruchwylio tÎm theatr wrth asesu, datblygu, gweithredu a gwerthuso gofal amldriniaethol ar gyfer cleifion yn y theatr llawdriniaethau.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal acìwt
  • Gofal Amldriniaethol
  • Swydd y nyrs wrth reoli meddyginiaethau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Arweinydd modiwl ar gyfer

  • Gofal acìwt
  • Cyd-destun Gofal (rhan-amser)
  • Dysgu ac addysgu ar gyfer y Proffesiynau Iechyd
  • Nyrsio mewndriniaethol
Ymchwil