Vanessa Chambers

Mrs Vanessa Chambers

Uwch-ddarlithydd, Social Work

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
107
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Vanessa yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig sydd wedi gweithio gydag unigolion a'u cefnogi ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae wedi ymgymryd â nifer o rolau o fewn asiantaethau statudol a bu'n ofalwr maeth am bum mlynedd. Yn ystod ychydig flynyddoedd olaf ei gyrfa yn y gwasanaethau statudol roedd Vanessa yn swyddog datblygu staff a gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau plant a mentor gwaith cymdeithasol yn datblygu rhaglen blwyddyn gyntaf o ymarfer ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a oedd newydd gymhwyso. Dyma lle wnaeth ei hangerdd a’i chariad at addysgu ddechrau.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Vanessa ddiddordeb ym mhob agwedd o addysg gwaith cymdeithasol.

Mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio dull naratif trwy ddefnyddio geiriau a lluniau i helpu rhieni/gofalwyr i helpu eu plant i ddeall beth sydd wedi digwydd ac sy’n digwydd yn eu bywyd. Mae'r diddordeb hwn hefyd yn ffocysu ar oedolion wrth rannu eu naratif fesul ffotograffau.

Prif Wobrau