Dr Vasileios Samaras

Uwch-ddarlithydd mewn Cyflogadwyedd a Blwyddyn mewn Diwydiant, Civil Engineering

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_021
Llawr Gwaelod
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Vasilios Samaras yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn aelod o’r tîm cyflogadwyedd. Mae ganddo dros bedair blynedd ar ddeg o brofiad gyda systemau pibell thermoplastig gyda diamedr mawr ac wedi bod yn rhan fawr o ddylunio strwythurol prosiectau lleddfu llifogydd ar raddfa eang, gwaith trin carffosiaeth a phiblinellau morol yn y DU a ledled y byd.

Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, Dr Samaras oedd Cyfarwyddwr Technegol Asset International Ltd, gwneuthurwr HDPE (pibellau polyethylen dwysedd uchel) diamedr mawr mwyaf y DU. Mae ef wedi ysgrifennu nifer o erthyglau technegol sydd wedi’u cyhoeddi mewn cylchgronau enwog o fewn y diwydiant dŵr ac adeiladu, yn ogystal â chyd-ysgrifennu a chyflwyno papurau mewn cynadleddau blaenllaw Ewropeaidd a Rhyngwladol ar bynciau sy’n amrywio o berfformiad strwythurol ac amgylcheddol systemau pibellau plastig i ddefnydd arloesol y cynnyrch o fewn y diwydiant adeiladu.

Mae Dr Samaras yn aelod gweithgar o bwyllgor y BSI (Sefydliad Safonau Prydain) ar gyfer dylunio pibellau claddedig ac wedi gweithio fel arfarnwr arbenigol i’r Comisiwn Ewropeaidd ar FP7 Arddangos ac Arloesedd Arfarnu Dŵr yn ogystal â’r Rhaglen Arloesedd Dŵr Horizon2020.

Yn Beiriannydd Siartredig, mae Dr Samaras hefyd yn Gymrawd o Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol y DU. Mae ef hefyd yn aelod o FEANI (Ffederasiwn Peirianwyr Cenedlaethol Cymdeithas Ewrop)
ac yn aelod o IntPE (Peirianwyr Proffesiynol Rhyngwladol).

Mae ganddo MBA ac yn ei rôl flaenorol roedd yn rhan bwysig o adolygu a sefydlu strategaeth fusnes.

Meysydd Arbenigedd

  • Allwthiad Plastig
  • Allwthiad cryfder uniadu
  • Dyluniad strwythurol pibellau claddedig
  • Perfformiad amgylcheddol systemau thermoplastig
  • Rheoli Peirianneg
  • Strategaeth Fusnes

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

EG-233 Paratoi Lleoliad: Blwyddyn mewn Diwydiant Peirianneg

EG-E01 Blwyddyn mewn Lleoliad Diwydiannol (Peirianneg)

EG-M47 Datblygu Arweinyddiaeth (Peirianneg)

EG-M39 – MSc Profiad Diwydiannol (Peirianneg)

Ymchwil Cydweithrediadau