Dr Victoria Jenkins

Athro Cyswllt, Law

Cyfeiriad ebost

046
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Athro Cysylltiol yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yw Victoria lle bu'n gweithio ers 1999. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes y gyfraith amgylcheddol, yn benodol ymagweddau cyfreithiol at reoli tir cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol, gan gynnwys arwyddocâd syniadau tirwedd. Mae ganddi ddiddordeb penodol yn y materion hyn o safbwynt lleol a Chymreig.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Rheoli Tir Cynaliadwy
  • Y Gyfraith ac Adfer Natur
  • Cyfraith Cynllunio Defnydd Tir
  • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
  • Y Gyfraith a’r Dirwedd
  • Sgiliau Cyfreithiol
  • Cyfraith Amgylcheddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Victoria wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru mewn sawl rôl ac mae wedi cyflwyno tystiolaeth i'r Senedd llawer o weithiau. Yn 2018, cymerodd ran yng Nghynllun Cymrodoriaeth y Senedd, gan arwain at gyhoeddi adroddiad am reoli adnoddau naturiol yng Nghymru mewn ffordd gynaliadwy a Fframweithiau Cyffredin y DU ar ôl Brexit. Trafodir ei hymchwil i gyfraith amgylcheddol a thirwedd yn ei darlith ym Mhrifysgol Caeredin sy'n rhan o gyfres Darlithoedd Cyfraith Amgylcheddol Brodies.