Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Ume-kulsoom Shah

Dr Ume-kulsoom Shah

Technegydd (Ymchwil Gwyddor Bywyd), Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

403
Pedwerydd Llawr - DNA/Genetics
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Ume-Kulsoom yn gweithio fel y technegydd ymchwil ar y pedwerydd llawr yn y grŵp Tocsicoleg In Vitro yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae hi'n cynnal ac yn cadw'r labordy yn unol â safonau ymchwil. Goruchwyliodd hi fyfyrwyr prosiect BSc mewn prosiectau a oedd yn ymwneud â difrod i DNA. Mae hi'n hyfforddi ac yn cynorthwyo aelodau staff newydd ac ymwelwyr. Mae hi'n ymchwilydd brwd sy'n ceisio ychwanegu gwybodaeth am ffactorau sy'n dylanwadu ar garsinogenigrwydd a genowenwyndra cemegion gwahanol sydd yn yr amgylchedd ac a ddefnyddir mewn bwyd ac eitemau pob dydd.  

Meysydd Arbenigedd

  • Profi genowenwyndra
  • Profi mwtaniadau
  • Microsgopeg gydffocal
  • Profion meintiol fel PCR a qPCR
  • Profion ansoddol, e.e. Blotio Gorllewinol
  • Delweddu cydffocal
  • Dadansoddi data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Wedi rhoi cymorth mewn dosbarthiadau ymarferol ac wedi cysgodi Kate Chapman er mwyn dysgu sgiliau addysgu 

Ymchwil