Bay Campus image
Mrs Tracey Williams

Mrs Tracey Williams

Athro Cyswllt, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
232
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Cyfarwyddwr Rhaglen y cyrsiau cyfrifeg a chyllid ôl-raddedig. Uwch Ddarlithydd Cyfrifeg sy'n arbenigo mewn cyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gyda dros 10 mlynedd o brofiad o addysgu cyfrifeg. Cymrawd Advance HE a chymhwyster Tystysgrif Ôl-raddedig. Dechreuodd addysgu dysgwyr proffesiynol ar gyrsiau AAT ac ACCA, cyn symud i addysg uwch yn 2015.

Graddiodd gydag MEng Peirianneg Gemegol o Goleg Imperial Llundain ac yna cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig ACA gyda Coopers a Deloittes. Mae wedi cyflawni rolau amrywiol mewn diwydiant, ac mae ganddi flynyddoedd lawer o brofiad o gyfrifeg rheoli reoli a chyfrifeg statudol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifeg Ariannol
  • Cyfrifeg Rheoli

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'n addysgu cyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli lefel 6 ac ôl-raddedig. Cyfrifeg ariannol uwch, gan gynnwys trafodion a chydgrynhoadau cymhleth ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rheoli perfformiad uwch ar lefel ôl-raddedig, gan gynnwys dadansoddi problemau busnes cymhleth ac arfarnu'r datrysiadau.