Mr Timothy Driscoll

Mr Timothy Driscoll

Ystadegydd a Rheolwr Data, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton

Trosolwg

Ystadegydd a Rheolwr Data yw Timothy wedi'i leoli yn Uned Treialon Abertawe a Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil De-orllewin Cymru. Canolbwyntia ei ymchwil yn bennaf ar ofal sylfaenol a gofal brys, data iechyd rheolaidd cysylltiedig, ac arolygon o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Mae Timothy hefyd yn gwneud PhD mewn defnyddio data cysylltiedig arferol i ddatblygu mesurau dirprwyol ar gyfer ansawdd bywyd sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Treialon Clinigol
  • Rheoli Data
  • Dadansoddi data