Bay Campus image
female smiling

Ms Terry Filer

Athro Cyswllt, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606866

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
226
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Terry yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), ac mae ganddi brofiad helaeth yn y maes fel cyfrifydd cymwysedig.

Ar ôl hyfforddi gyda PwC yn Abertawe, symudodd Terry i rôl cyfrifeg rheoli gyda Heddlu De Cymru, lle cyflwynodd gyllidebau datganoledig i benaethiaid adrannau a phenaethiaid rhanbarthol ac roedd yn rhan o'r tîm gweithredu a gyflwynodd system ariannol a chyflogres newydd i'r sefydliad. Rôl nesaf Terry oedd Rheolwr Cyffredinol cwmni consortiwm gyda chontract Menter Cyllid Preifat sylweddol yng Nghymru. Ymhlith y cyfranddalwyr roedd G4S, Skanska, Costain, WS Atkins a Deutsche Bank. Fel rhan o'r rôl hon, cyflawnodd Terry gynnydd sylweddol yn enillion cyfranddalwyr drwy ddarparu datrysiadau cyfrifeg a threthiant arloesol.

Mae gan Terry brofiad helaeth o weithio mewn practisau cyfrifeg a darparu cyngor i gleientiaid ar faterion cyfrifeg a threthiant.

Ar ôl 20 mlynedd yn y diwydiant ac mewn practis, symudodd Terry i'r sector addysg, gan ddechrau drwy ddysgu cymwysterau proffesiynol ACCA yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cyn symud i Brifysgol Abertawe yn 2010, lle mae hi bellach yn dysgu trethiant a chyfrifeg i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Trethiant y DU
  • Trethi Datganoledig
  • Cyfrifeg Ariannol
  • Ymchwil addysgegol
  • Rhithrealiti

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae'n addysgu modiwlau trethiant i fyfyrwyr israddedig.

O'u hastudio gyda'i gilydd, mae'r ddau fodiwl trethiant yn darparu eithriadau cyfrifeg proffesiynol ACCA neu ICAEW i fyfyrwyr.

Mae llawer o raddedigion yn mwynhau astudio trethiant ac yn defnyddio eu gradd BSc Cyfrifeg/BSc Cyfrifeg a Chyllid i ymuno â'r proffesiwn cyfrifeg, lle maen nhw wedi ymuno â chwmnïau cyfrifeg y 4 Mawr neu bractisau cyfrifyddu  canolig/bach i ddechrau gyrfa ym maes trethiant.

Ymhlith y modiwlau eraill y mae'n eu haddysgu mae cyfrifeg ariannol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau