An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Tomás Irish

Dr Tomás Irish

Athro Cyswllt, History

Cyfeiriad ebost

111
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Tomás Irish yn arbenigwr yn hanes Ewrop yr ugeinfed ganrif ac mae ganddo arbenigeddau yn hanes diwylliannol y Rhyfel Byd Cyntaf ac Ewrop rhwng y rhyfeloedd. Mae'n awdur dau lyfr a nifer o erthyglau a phenodau llyfrau, mae ei ymchwil wedi amlygu'r ffyrdd y mae prifysgolion, deallusion, a gwybodaeth ei hun wedi dylanwadu ar faterion rhyfel a heddwch yn y gorffennol yn ogystal â'r ffyrdd y mae cymdeithasau yn y gorffennol wedi gwerthfawrogi gwybodaeth yn ystod adegau o argyfwng. Cyhoeddir ei drydydd monograff, Feeding the Mind: Humanitarianism and the Reconstruction of European Intellectual Life, 1919-1933, gan Cambridge University Press ar ddiwedd 2023.  

Ar hyn o bryd mae Tomás yn gweithio ar ddau brosiect newydd. Mae'r cyntaf yn archwilio gwneud iawn wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf ac yn canolbwyntio ar adfer gwrthrychau diwylliannol sydd wedi'u hanrheithio neu eu dinistrio. Mae'r ail brosiect yn canolbwyntio ar rôl amrywiaeth o actorion rhyngwladol wrth gynllunio gwaith ailadeiladu addysgol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

Daw Tomás o Iwerddon yn wreiddiol, ac astudiodd am ei raddau BA a PhD yng Ngholeg y Drindod Dulyn, Iwerddon, a bu ganddo gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol yno rhwng 2012 a 2015. Dechreuodd swydd Darlithydd mewn Hanes Modern ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2015, cafodd ei ddyrchafu'n Uwch-ddarlithydd yn 2018 ac yn Athro Cysylltiol yn 2022. Mae'n Gymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Ewrop 1900-1945
  • Y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Hanes dyngarwch
  • Cynghrair y Cenhedloedd
  • Hanes Deallusol
  • Cynhadledd Heddwch Paris, 1919
  • Treftadaeth ddiwylliannol
  • Y Chwyldro Gwyddelig, 1912-22

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Irish yn addysgu ar draws ystod o fodiwlau yn Abertawe ynghylch hanes yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys modiwl pwnc arbennig yn y flwyddyn olaf ynghylch Cynghrair y Cenhedloedd o'r enw 'The Lights that Failed', modiwl dewisol yn y flwyddyn olaf ynghylch y Chwyldro Gwyddelig o'r enw 'Changed Utterly?', a modiwl yn yr ail flwyddyn o'r enw 'Ruin and Renewal: Europe, 1918-1968.'

Ymchwil Prif Wobrau