Dr Tabetha Kurtz-Shefford

Uwch-ddarlithydd, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 543579
019
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Penodwyd Tabetha Kurtz-Shefford i Ysgol y Gyfraith yn 2011 ac fe'i gwnaed yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Rhaglenni LLM Morgludiant a Masnachu yn 2018.

Mae ganddi ddwy Radd Meistr a PhD, a graddiodd o Brifysgol Bryste a Phrifysgol Abertawe. Mae ganddi gymhwyster LPC (Prifysgol Rhydychen ac Oxford Brookes) hefyd.

Roedd ei phenderfyniad i arbenigo mewn Cyfraith Petroliwm Alltraeth yn ganlyniad naturiol i'w chefndir teuluol, ar ôl tyfu i fyny yn y diwydiant mewn gwahanol leoliadau ar draws y byd. Ei phrif ffocws yw atebolrwydd am lygredd olew ar y môr a chontractau olew. Mae wedi ysgrifennu ar y pwnc ac fel aelod o'r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol, mae'n cyfrannu'n rheolaidd at ei flog.

Tabetha yw pennaeth yr hyfforddiant ffug lysoedd ar yr LLM Morgludiant a Masnachu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol
  • Contractau a Rhwymedigaethau Olew a Nwy ar y Môr
  • Cyfraith Morlys

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyfraith Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol
  • Contractau a Rhwymedigaethau Olew a Nwy ar y Môr
  • Cyfraith Morlys
  • Cyfraith Masnachu Rhyngwladol
  • Cyfraith Contract
  • Cyfraith Camwedd
Prif Wobrau