Yr Athro Tariq Butt

Cadair Bersonol, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295374

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 142
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Butt yn arwain y grŵp Bioreolaeth a Chynnyrch Naturiol (BANP) ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n datblygu bio-blaladdwyr gan ddefnyddio cynnyrch naturiol i reoli plâu di-asgwrn-cefn sy'n effeithio ar ddiogelwch bwyd, iechyd coed ac iechyd pobl ac anifeiliaid. Mae ef hefyd yn gyd-arweinydd y BioHyb Cynnyrch Naturiol ac yn gyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Ryngddisgyblaethol ar gyfer Atebion Technoleg Iechyd.

Mae'r Athro Butt wedi datblygu bio-blaladdwyr (cemegion signalu, cyfryngau bio-reoli microbaidd) at ddibenion rheoli plâu. Mae ei wybodaeth arbenigol wedi cael ei defnyddio yn y diwydiant i ddatblygu neu gofrestru cynnyrch. Mae peth o'i waith Eiddo Deallusol wedi cael ei drwyddedu yn y diwydiant. Mae ef hefyd yn datblygu strategaethau rheoli plâu arloesol sy'n gwella maes cyffredinol rheoli plâu. Mae ef hefyd yn weithgar wrth chwilio am gyfansoddion plwm o ffynonellau naturiol i ddatblygu cynnyrch therapiwtig, deunyddiau maethol-fferyllol neu gemegion amaethyddol. Mae rhai o'r cyfansoddion wedi cael eu patentu.

Mae'r Athro Butt wedi rheoli llawer o brosiectau sydd wedi cael eu hariannu gan noddwyr gwahanol, gan gynnwys RCUK, Defra, y Gymdeithas Frenhinol, Llywodraeth Cymru, British Council, yr Undeb Ewropeaidd a byd diwydiant. Mae ei ymchwil o fudd i lawer o sectorau (e.e. amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth, iechyd pobl ac anifeiliaid). Mae'n cynnal ymchwil sylfaenol a chymhwysol. Mae ei ymchwil sylfaenol wedi dangos pwysigrwydd genynnau imiwnyddol a genynnau sy'n rheoli straen wrth ddiogelu pryfed yn erbyn pathogenau ffyngaidd. Fodd bynnag, mae'n fwyaf adnabyddus am ei waith ar ffyngau entomo-bathogenaidd (EPF). Mae ef wedi helpu'r diwydiant wrth ddatblygu'r ffyngau naturiol, cyffredin hyn i reoli plâu sy'n arthropodau ac sydd o bwys economaidd-gymdeithasol. Mae'r gwaith yn amserol oherwydd bod ffyngau entomo-bathogenaidd yn cynnig dewis amgen sy'n ystyriol o'r amgylchedd yn hytrach na defnyddio plaladdwyr cemegol y mae llawer ohonynt (dros 80%) wedi cael eu tynnu'n ôl neu mae'r defnydd ohonynt yn gyfyngedig.