Dr Suyang Li

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Suyang Li yn meddu ar radd MSc mewn Cyllid o Brifysgol Glasgow a gradd PhD mewn Cyllid o Brifysgol Nottingham. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2024, bu'n ddarlithydd mewn cyllid ym Mhrifysgol Coventry, Llundain ac enillodd nifer o wobrau addysgu. Mae'n meddu ar Dystysgrif Ôl-raddedig Addysg Uwch ac mae'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar gyllid corfforaethol a chyllid cynaliadwy. Mae ei waith wedi cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion rhyngwladol o fri, gan gynnwys y 'Journal of Economic Behavior & Organization', 'Journal of International Financial Markets, Institutions & Money', ac yr 'International Review of Financial Analysis'.

Meysydd Arbenigedd

  • Corporate Finance
  • Corporate Governance
  • Labor and Human Capital
  • Political Institutions
  • Corporate Sustainability
  • Institutional Investors