Miss Rhian Lewis

Miss Rhian Lewis

Tiwtor mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Fel Tiwtor mewn Seicoleg, rwy'n cynorthwyo gyda'r addysgu a'r marcio yn yr adran. Rwy'n cynorthwyo'n bennaf gyda Dulliau ac Ystadegau Ymchwil Blwyddyn 1 a 2, gan arbenigo mewn dulliau ymchwil ansoddol. Rwyf hefyd yn fentor academaidd ar gyfer israddedigion blwyddyn 2, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad gyda'u dysgu a'u profiadau yn y Brifysgol.

Ar hyn o bryd rwyf yng nghamau olaf fy PhD yn ymchwilio i effaith profi seicoleg a chorfforol marwolaeth rhywun annwyl yn dilyn ataliad ar y galon y tu allan i'r ysbyty gan ddefnyddio methodoleg gymysg.

Meysydd Arbenigedd

  • Trawma a phrofedigaeth
  • Seicoleg Iechyd
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Cymhwyso theori ac ymchwil yn glinigol