Dr Rachael Hunter

Uwch-ddarlithydd, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295714

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n dysgu ar yr MSc mewn Seicoleg Glinigol a Iechyd Meddwl a chyrsiau israddedig blwyddyn olaf. Rwy'n Seicolegydd Clinigol a threuliais amser hir yn gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn y GIG, yn enwedig rhai plant, teuluoedd ac mewn gwasanaethau iechyd acíwt. Rwy'n mwynhau tynnu ar y profiad hwnnw yn fy nysgu ac ennyn diddordeb myfyrwyr ym myd seicoleg gymhwysol. Ar hyn o bryd, rydw i'n ymwneud ag ymchwilio i effaith seicolegol profi thrombo-emboledd gwythiennol (VTE; ceuladau gwaed). Mae gen i ddiddordeb mewn deall ymatebion i salwch a hyrwyddo lles, a phrofiadau ohonynt.

  • Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, Prifysgol Plymouth (Cwrs Bryste)
  • MSc, Seicoleg Iechyd, Prifysgol Bryste
  • BA (Anrh), Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymchwil Thromboemboledd gwythiennol (VTE) ym Mhrifysgol Abertawe Nod allweddol ein hymchwil yw datblygu ymyrraeth seicolegol i helpu pobl sy'n dilyn VTE.