Dr Rachel Harrad

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602887

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Office - 715
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Rachel yn dysgu Seicoleg Blwyddyn Gyntaf yn bennaf, gan gynnwys Datblygiad sgiliau academig a phroffesiynol a dulliau ymchwil ac ystadegau, yn ogystal â goruchwylio prosiectau meistr a phrosiectau trydedd flwyddyn. Mae Rachel yn arwain ar fodiwl ar seiberpsychology. Yn aml, mae prosiectau’r drydedd flwyddyn yn gynnwys elfennau megis ffactorau sydd yn dylanwadu ar ymddygiad ar-lein, denfydd problematic o’r we a rhagfynegiadau posib o’r problemau hynny.

Ar hyn o bryd, mae Rachel yn gweithio gyda chyd-weithwyr yn ymchwilio i effaith Covid-19 ar les myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Seiberpsychology