Dr Kate Ellis-Davies

Dr Kate Ellis-Davies

Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295599

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Office - 711
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn croestorri rhwng seicoleg iechyd a datblygiadol.

Mae gen i ddiddordeb yn y ffactorau unigol, perthynol a chyd-destunol sy'n effeithio ar lesiant rhieni, magu plant a datblygiad plant. Er mwyn deall a chefnogi canlyniadau plant yn well, credaf fod angen i ni ystyried dadl D.W Winicott nad oes “Y fath beth â baban, mae yna faban a…”.

Mae fy ymchwil yn astudio’r “ac” sy’n gofalu am blant ar draws gwahanol ddiwylliannau, cyfandiroedd, strwythurau teuluol, a llwybrau at rianta.

Mae fy ymchwil yn gynhenid ​​gydweithredol, rhyngwladol, cymhwysol a rhyngddisgyblaethol, gyda fy mhartneriaid ymchwil yn amrywio o ddarparwyr gofal, i academyddion rhyngwladol ar draws gwahanol feysydd ysgolheictod a fuddsoddir mewn datblygu teulu, a'r trydydd sector.

Rwy'n gweithio ac yn cydweithredu ag elusennau a sefydliadau sy'n rhannu'r nod hwn i ddeall a chefnogi teuluoedd, gan gynnwys Men Have Babies, Surrogacy UK, ac Operation Orphan. Rwyf ar gael ar gyfer ceisiadau efrydiaeth PhD.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhianta
  • Datblygiad Plant
  • Plentyndod Forager
  • Gwydnwch teulu
  • Lles rhieni
  • Trosglwyddo i rianta
  • Llwybrau at rianta (e.e. atgenhedlu â chymorth; alloparenting)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Seicoleg

Datblygiadol

Seicoleg mewn

Meysydd Cymhwysol (e.e. iechyd; addysg)

Gwydnwch Teuluol

Astudiaeth

Fyd-eang o Blentyndod a Datblygiad

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau