Dr Lucy Dorey

Dr Lucy Dorey

Swyddog Ymchwil, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Agile Working Space / Post-Grad Room - 914
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Wedi'i hyfforddi i ddechrau fel nyrs a chynghorydd seiciatryddol, bu Lucy yn gweithio am bymtheng mlynedd mewn gwasanaethau statudol gyda phobl sy'n profi anhwylderau camddefnyddio alcohol a chyffuriau. Yn fwy diweddar, roedd Lucy yn arbenigo mewn therapi derbyn ac ymrwymo (ACT), gan gynnig therapi, hyfforddiant a goruchwyliaeth yn ei phractis preifat. Yn 2019 cwblhaodd Lucy PhD mewn Gwyddorau Iechyd, gan ganolbwyntio ar gleifion yn defnyddio gwasanaeth nyrs arbenigol alcohol mewn ysbyty cyffredinol. Ers cwblhau ei PhD mae Lucy wedi gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Southampton i ddarparu ymgynghoriaeth i Gyngor Dinas Southampton sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau cyffuriau lleol, ac i werthuso prosiect arloesol yn Portsmouth, sy'n cefnogi teuluoedd y mae camddefnyddio alcohol rhieni yn effeithio arnynt.

Meysydd Arbenigedd

  • Caethiwed
  • Gwasanaethau camddefnyddio sylweddau
  • Adferiad
  • Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT)
  • Dadansoddiad thematig
  • Dadansoddi data