An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Simon John

Athro Cyswllt, History

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
104
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Athro Cysylltiol mewn Hanes Canoloesol yn yr Adran Hanes, Treftadaeth a'r Clasuron yn Abertawe, ar ôl ymuno â'r adran yn wreiddiol yn 2016. Cyn hynny, roeddwn i'n darlithio ym Mhrifysgol Rhydychen (2013-16) ac roeddwn i'n Gymrawd Ymchwil Iau yn  Sefydliad Ymchwil Hanesyddol, Llundain, a noddwyd gan Sefydliad Scouloudi (2011-12). Yn 2020 roeddwn yn Gastwissenschaftler (Cymrawd Gwadd) yn yr Historisches Seminar ym Mhrifysgol Heidelberg yn yr Almaen, a dychwelais i Heidelberg yn 2022-23 i ymgymryd â chymrodoriaeth wadd yng Nghanolfan Käte Hamburger y brifysgol ar gyfer Astudiaethau Apocalyptig ac Ôl-Apocalyptig (CAPAS). Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, yn aelod o'r Gymdeithas er Astudio'r Croesgadau a'r Dwyrain Lladin, ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â hanes y Byd Cristnogol Lladin – yr ardal sy'n glynu'n enwol at y ddefod Ladin – yng nghanol yr Oesoedd Canol. Mae llawer o'm gwaith yn ymwneud â'r cyfnod o 1050 i 1250, ac mae'n canolbwyntio ar themâu gan gynnwys effaith gymdeithasol-ddiwylliannol y croesgadau yn y Byd Cristnogol Lladin, damcaniaeth ac ymarfer ysgrifennu hanesyddol, trosglwyddo a derbyn testunau, agweddau canoloesol tuag at wirionedd hanesyddol a'r gorffennol, meddwl gwleidyddol ar frenhiniaeth. Hefyd, mae gennyf arbenigedd mewn canoloesoldeb, hynny yw, canfyddiadau o'r Oesoedd Canol yn yr oes fodern. Mae fy ngwaith mwy diweddar yn archwilio sut mae cerfluniau cyhoeddus o ffigurau canoloesol a grëwyd ers 1800 yn llywio naratif am y gorffennol canoloesol.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Croesgadau ac ehangu'r Byd Cristnogol Lladin yn ystod canol yr Oesoedd Canol
  • Eschatoleg a chanfyddiadau canoloesol o'r croesgadau
  • Brenhiniaeth ganoloesol
  • Ysgrifennu hanesyddol yn yr Oesoedd Canol
  • Canoloesoldeb
  • Henebion cyhoeddus a chynrychio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae llawer o'm gwaith wedi canolbwyntio ar y Groesgad Gyntaf a'i hetifeddiaeth ddiwylliannol yn y byd Cristnogol Lladin. Cyhoeddwyd fy llyfr cyntaf, Godfrey of Bouillon: Duke of Lower Lotharingia, Ruler of Latin Jerusalem, c.1060-1100, gan Routledge yn 2018; ers hynny fe'i cyhoeddwyd ar ffurf clawr papur (2019) ac mewn cyfieithiad Pwyleg (2018). Mae'r monograff hwn yn darparu ailwerthusiad arloesol o fywyd Godfrey o Bouillon, arweinydd y Groesgad Gyntaf, a'r ffigwr a benodwyd gan y croesgadwyr i reoli Jerwsalem ar ôl iddynt ei chipio ar ddiwedd yr hirdaith ym 1099. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi erthyglau pwysig mewn cyfnodolion gan gynnwys yr English Historical Review, y Journal of Ecclesiastical History a'r Journal of Medieval History.

Mae un prosiect ymchwil cyfredol, a ddatblygwyd yn ystod fy nghyfnod yn CAPAS yn Heidelberg, â'r teitl 'The crusades and apocalyptic thought in the Middle Ages'.  Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â thrioleg o chansons de geste (testunau barddonol a ysgrifennwyd mewn Ffrangeg llafar o tua 1200) sy'n adrodd hanes y Groesgad Gyntaf. Rwy'n archwilio'r testunau hyn am dystiolaeth o sut roedd ymladdwyr seciwlar yn Ewrop Gristnogol yn meddwl am ddiwedd y byd mewn cysylltiad â'r croesgadau yn y ddeuddegfed ganrif a'r drydedd ganrif ar ddeg.  Bydd canlyniadau'r prosiect hwn yn ymddangos mewn cyfrol rwyf yn ei golygu ar y cyd â Wolf Zöller (Heidelberg) ac Alexander Marx (Fienna), dan y teitl dros dro Exegesis, Sermons, Liturgy: New Pathways in Crusade Studies.

Prif Wobrau Cydweithrediadau