Swansea University Bay Campus
male smiling

Yr Athro Sabri Boubaker

Athro, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sabri yn Athro gyda'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth. Mae ganddo PhD o'r Université de Paris-Est, a'i ddiddordebau ymchwil yw strwythur perchnogaeth a rheolaeth cwmnïau rhestredig. Mae gan yr Athro Boubaker record gyhoeddi helaeth, gyda dros 90 o gyhoeddiadau wedi'u rhestru yn Scopus ynghyd â thros 900 o ddyfyniadau. Ef yw cyd-sylfaenydd a chyd-gadeirydd cynhadledd rheoli ariannol flynyddol Paris a chyfres Symposiwm Bancio a Chyllid Fietnam (VSBF). Ef hefyd yw Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Datblygu Economeg Ariannol (ISAFE) ac mae'n aelod gweithgar o Ganolfan Cyllid Empiraidd Hawkes. Sabri sy'n arwain cyfres seminar Hawkes, ac mae'n denu anerchwyr amlwg o bob cwr o'r byd i siarad â staff a myfyrwyr yn yr Ysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • Strwythur perchnogaeth
  • Rheoli cwmnïau rhestredig