Dr Shuangge Wen

Athro Cyswllt, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295833

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Cyn ymuno ag Ysgol y Gyfraith Abertawe yn 2011, roedd Dr Shuangge Wen yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Lerpwl. Cafodd ddyrchafiad i swydd uwch ddarlithydd yn 2013. Cymerodd Dr Wen swydd athro ym Mhrifysgol Jilin yn 2014. Serch hynny, mae'n parhau i fod yn gysylltiedig â'r IISTL ac mae'n gwasanaethu fel athro gwadd yn Abertawe.

Mae ei harbenigedd ymchwil yn ymestyn o agweddau cyffredinol ar gyfraith busnes i feysydd rhyngddisgyblaethol gan gynnwys llywodraethu corfforaethol, moeseg busnes a strategaeth fuddsoddi. Ar ôl cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Manceinion, gan ganolbwyntio ar y ddadl dragwyddol ynghylch dibenion y gorfforaeth, mae wedi treulio'r blynyddoedd diwethaf yn ymchwilio i amrywiaeth o bynciau llywodraethu corfforaethol cydberthynol. Mae'r rhain wedi cynnwys arwyddocâd cyd-destunau economaidd-gymdeithasol a diwylliannol wrth lunio llywodraethiant corfforaethol, rôl buddsoddwyr sefydliadol mewn arferion llywodraethiant, a'r sylw cynyddol i foeseg gorfforaethol yng nghyd-destun rhagolygon economaidd anffafriol. Mae ei hymchwil wedi bod yn ffrwythlon yn y maes hwn, yn enwedig o ran cael papurau hir wedi’u derbyn gan gyfnodolion blaenllaw gan gynnwys Business Ethics: a European Review, Stanford Journal of International Law, American Business Law Journal, European Business Organisation Law Review, a Journal of Business Law.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Cwmnïau
  • Llywodraethiant Corfforaethol
  • Moeseg Busnes ac agweddau cyffredinol ar Gyfraith Busnes