Data Science Building External Facade Up
Llun proffil Sam Turner

Miss Samantha Turner

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602769

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data  yw Samantha Turner sy'n arbenigo ym maes Atal Anafiadau. Mae Samantha wedi gweithio ar sawl prosiect cyswllt data ac ymchwil gyda'r nod o wella proffilio anafiadau, amcangyfrifo nifer yr anafiadau, cymaroldeb data anafiadau ar draws gwledydd, a mesur baich anafiadau. Ymhlith y prosiectau mae: System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan, yr Ymdrech Gydweithredol Ryngwladol ar Ystadegau a Dulliau Anafiadau (ICE) a’r  European Injury Data Base (IDB) a ariennir bellach o dan InfAct (Gwybodaeth ar gyfer Gweithredu!), y cydweithrediad gwybodaeth iechyd. 

Meysydd Arbenigedd

  • Atal anafiadau
  • Epidemioleg
  • Data a chyswllt rheolaidd
  • Banc data SAIL