Institute of Life Science 1 internal Atrium view up
Llun Proffil Spyridon Theofilopou

Dr Spyridon Theofilopoulos

Cymrawd Seren y Dyfodol Sêr Cymru II, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513603

Dolenni Ymchwil

037
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Spyridon Theofilopoulos PhD DIC yn Gymrawd Seren Ddisglair Sêr Cymru II ac yn Athro Cyswllt yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Abertawe, Y DU. Mae wedi cwblhau BSc a PhD yng Ngholeg Imperial Llundain. Ar ôl cwblhau'r gwasanaeth milwrol gorfodol yng Ngwlad Groeg, bu'n gweithio am ddwy flynedd yn Sefydliad Ymchwil Biofeddygol Academi Athen ac yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Thessaly, fel gwyddonydd a darlithydd ôl-ddoethurol yn y drefn honno. Yna bu'n gweithio am sawl blwyddyn yn Adran Biocemeg Feddygol a Bioffiseg Sefydliad Karolinska yn Stockholm, Sweden fel Forskare. 

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrofioleg Adfywiol
  • Biocemeg Lipidau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Cyfleoedd Goruchwylio:

Anogir gwyddonwyr ôl-ddoethurol brwdfrydig iawn a myfyrwyr PhD sydd â phrofiad a diddordeb mewn technegau in vitro (megis profion actifadu derbynyddion niwclear, meithriniadau sylfaenol system nerfol ganolog llygod a chelloedd bonyn niwrol), modelau in vivo o glefyd Parkinson (megis y model 6-OHDA), imiwnocytocemeg ac imiwnohistocemeg, adwaith cadwynol polymerasau, delweddu a thechnegau cysylltiedig i wneud cais am waith ymchwil yn ein labordy. E-bostiwch eich CV a mynegiant o ddiddordeb at s.theofilopoulos@swansea.ac.uk

Ymchwil Prif Wobrau