Bay Campus image
Dr Syed Shabi-Ul-Hassan

Dr Syed Shabi-Ul-Hassan

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606157

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
224
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd, mae Syed yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Cyllid yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Canolfan Cyllid Empiraidd Hawkes. Derbyniodd ei PhD ar Anghymesuredd yn y Gyfres Amser Macro/Ariannol o Brifysgol Southampton. Mae'n ddeiliad cymrodoriaeth addysgu gan Awdurdod Addysg Uwch y DU.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys anghymesuredd ac aflinoledd, marchnadoedd ariannol rhyngwladol, prisio asedau a modelu anwadalrwydd ac ansicrwydd economaidd.

Mae ei gyfrifoldebau addysgu presennol yn cynnwys cyllid corfforaethol rhyngwladol a chyllid empiraidd ar lefel ôl-raddedig.

Mae ei waith ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn amryw o gylchgronau rhyngwladol uchel eu parch, gan gynnwys International Review of Financial Analysis, Journal of International Financial Markets and Institutions ac International Journal of Finance and Economics.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Ariannol
  • Ansicrwydd Economaidd
  • Modelau Prisio Asedau
  • Anghymesuredd ac Aflinoledd yn y Gyfres Amser Ariannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyllid Empiraidd (Ôl-raddedig)
  • Cyllid Corfforaethol (Israddedig)
  • Deilliadau a Rheoli Risg (Israddedig)
Ymchwil Cydweithrediadau