Mynedfa flaen adeilad Grove
Llun Proffil Sharon Parsons

Dr Sharon Parsons

Uwch-swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606721

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
114
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Sharon Parsons yn Uwch Swyddog Ymchwil o fewn y Grŵp Ymchwil Diabetes, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ymunodd Sharon â'r Brifysgol yn 2012 i gydlynu treial mawr, aml-ganolfan yn edrych ar hunanfonitro glwcos gwaed mewn pobl â diabetes math 2. Daeth hyn wedyn yn destun i’w thraethawd ymchwil PhD, a gwblhaodd yn 2019.

Cyn hynny, roedd Sharon yn Rheolwr Rhwydwaith NIHR Thames Valley Diabetes Local Research Network yn Rhydychen a chyn hynny roedd yn Rheolwr Ymchwil a Datblygu yn Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Brenhinol Berkshire. Treuliodd ei gyrfa gynnar yn Adran Iechyd y Cyhoedd Awdurdod Iechyd y Cyhoedd Kensington, Chelsea a Westminster a chafodd ei chefnogi yno i ymgymryd â gradd Meistr mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil diabetes
  • Rheoli ymchwil / treialon clinigol
  • Cynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Prif faes ymchwil Dr Parsons yw diabetes. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hunanreoli diabetes a'r agweddau seicolegol a chymdeithasol ar fyw gyda diabetes. Roedd ei thraethawd ymchwil PhD yn canolbwyntio ar hunanfonitro glwcos gwaed mewn diabetes math 2 nad yw'n cael ei drin gan inswlin, ac mae hynny wedi datblygu diddordeb ym manteision a defnydd posibl pob math o fonitro glwcos gwaed. Ar hyn o bryd mae Sharon yn gweithio gyda chydweithwyr yn y GIG i werthuso rhaglenni atal diabetes.   

Cydweithrediadau