Yr Athro Stuart Macdonald

Cadair Bersonol, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602411

Cyfeiriad ebost

147
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Stuart yn ymddiddori yn y gyfraith droseddol a gwrthderfysgaeth, ac yn benodol seiberderfysgaeth a defnydd terfysgwyr o’r rhyngrwyd. Mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau’r Brifysgol *CYTREC), yn drefnydd blaenllaw #TASMConf (Cynhadledd Terfysgaeth a’r Cyfryngau Cymdeithasol) ddwyflynyddol ac yn Gydlynydd VOX-Pol Network. Ei ethos ymchwil sylfaenol yw gwaith cydweithredol, gan bwysleisio pwysigrwydd gwaith amlddisgyblaethol, llawn effaith, yn ogystal â meithrin ymchwilwyr ifanc.

Mae ei waith diweddaraf ar ddefnydd terfysgwyr o'r rhyngrwyd wedi archwilio naratifau jihadists treisgar, sut maent yn lledaenu drwy'r cyfryngau cymdeithasol, ac ymatebion cyfreithiol a pholisi. Cyn hyn, roedd ei waith yn canolbwyntio ar seiberderfysgaeth, gan archwilio materion diffiniadol, asesu bygythiadau a materion ymateb. Yn ogystal â chynnal nifer o ddigwyddiadau ar y pynciau hyn, gan gynnwys Gweithdy Ymchwil Uwch NATO, mae Stuart wedi cyhoeddi amrywiaeth o gasgliadau wedi'u golygu, erthyglau cyfnodolion, penodau llyfrau, adroddiadau ymchwil a phapurau cynhadledd. Yn 2016/17 roedd hefyd yn ddeiliad Gwobr Seiberddiogelwch Fulbright.

Mae ei waith cynharach yn cynnwys prosiectau ar ddehongli a chymhwyso egwyddorion mewn polisi gwrthderfysgaeth, y syniad bod yn rhaid i bolisi gwrthderfysgaeth gydbwyso diogelwch a rhyddid (wedi’i ariannu gan yr Academi Brydeinig) a sut mae Abertawe’n mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith pobl ifanc (wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru). Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o erthyglau eraill ar reoleiddio ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan ystyried materion fel defnyddio ASBOs yn erbyn pobl ifanc, y diffiniad o ymddygiad gwrthgymdeithasol a dosbarthiad yr ASBO fel rhwymedi sifil.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyfraith trosedd
 • Cyfiawnder troseddol
 • Hawliau dynol
 • Gwrthderfysgaeth
 • Defnydd terfysgwyr o'r rhyngrwyd
 • Seiberderfysgaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau
 • Enillydd, Cydweithrediad Ymchwil Rhagorol yn y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru), Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2022
 • Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Seiberddiogelwch yng Ngwobrau Gwrthderfysgaeth 2020
 • Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2020, Gwobr Cyrhaeddiad ac Arwyddocâd Byd-eang
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Athro Cyfraith y Flwyddyn Prifysgol Rhydychen, 2019
 • Enillydd, Cydweithrediad Ymchwil Eithriadol (Prosiect Seiberderfysgaeth), Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 2016
 • Enillydd, Goruchwyliaeth Ymchwil Eithriadol, Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 2016
 • Wedi’i enwebu ar gyfer Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net, 2016
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn Prifysgol Rhydychen, 2016
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol i Gyflogadwyedd Myfyrwyr, Academi Cyflogadwyedd Abertawe, 2015
 • Ail yng Ngwobrau Effaith Prifysgol Abertawe, categori Effaith Eithriadol yn y Gyfraith a Pholisi Cyhoeddus, 2015
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2015
 • Ail yng Ngwobr Cymuned Ymchwil Prifysgol Abertawe, (Prosiect Seiberderfysgaeth), 2013
 • Ail yng Nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe, (Prosiect Seiberderfysgaeth), 2013
 • Gwobr y Dirprwy Is-Ganghellor am Hyrwyddo Cyflogadwyedd Myfyrwyr, 2013
 • Wedi’i enwebu ar gyfer Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net, 2012 Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2012
Cydweithrediadau