Bay Campus image
Headshot of Simon

Dr Simon Kimber

Uwch-ddarlithydd mewn Marchnata Twristiaeth, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
309
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Simon Kimber yn Uwch-ddarlithydd Twristiaeth a Marchnata yn yr Ysgol Reolaeth. Mae Simon yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd MSc Marchnata Strategol.

Mae gan Simon Kimber radd ddoethur mewn Lletygarwch a Rheoli Twristiaeth o Brifysgol Surrey. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys diddordeb cryf mewn Theori Twristiaeth Feirniadol (perfformiad a pherfformio) yn ogystal â ffotograffiaeth twristiaeth a theithwyr annibynnol Tsieineaidd a thwristiaeth heicwyr.

Mae gan Simon brofiad helaeth o ymchwilio a gweithio yn Asia, yn enwedig yn Tsieina. Mae Simon newydd ddychwelyd o dreulio'r tair blynedd diwethaf yn gweithio yn Dalian yng ngogledd-ddwyrain Tsieina ar gampws rhyngwladol ar y cyd Prifysgol Surrey, Sefydliad Rhyngwladol Surrey.

Meysydd Arbenigedd

  • Theori twristiaeth feirniadol – Perfformiad a Pherfformio
  • Ffotograffiaeth Twristiaeth a pherfformiadau twristiaeth
  • Teithwyr a heicwyr annibynnol Tsieineaidd
  • Marchnata Cyrchfannau
  • Dulliau ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau a addysgir

MN-M054 Marchnata Profiadau Twristiaeth

MN-M593 Twristiaeth Ddigidol

MN-2062 Dylunio a Rheoli Profiad Ymwelwyr