Dr Kyle Jones

Dr Kyle Jones

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987755

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Trosolwg

Fy maes arbenigedd yw dementia a seicoleg wybyddol. Mae gen i ddiddordeb yn bennaf mewn lliniaru effaith dirywiad gwybyddol o ganlyniad i batholeg a heneiddio a gwella gwybyddiaeth mewn oedolion iach. Ar hyn o bryd mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar rôl gwarchodfa wybyddol, ac effeithiau buddiol ffactorau ymddygiadol fel dwyieithrwydd.

Fel pennaeth darpariaeth Gymraeg yn yr adran seicoleg, rydw i'n ymwneud â datblygu a lledaenu deunyddiau dysgu yn Gymraeg, gan sicrhau bod pob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg yn cael cyfle i ymgysylltu â'u gradd yn yr iaith maen nhw'n teimlo'n fwyaf cyfforddus. Hefyd, fi yw cyfarwyddwr cyfathrebu Grŵp Ymchwil Dementia Prifysgol Abertawe. Mae'r rolau hyn yn hwyluso fy ymdrechion i ostwng y rhwystrau i fynediad ar gyfer addysg uwch ac adeiladu pontydd rhwng y byd academaidd a'r gymuned ehangach.

  • Bsc, Pscyhology, Prifysgol De Cymru
  • Msc, Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Dulliau Ymchwil, Prifysgol Abertawe
  • PhD, Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Meysydd Arbenigedd

  • Dementia
  • Gwarchodfa Wybyddol
  • Dwyieithrwydd / Prosesu Iaith
  • Gweithdrefnau Ystadegol Cymhleth
  • Modelu Chyfrifiannol
  • Addysg Uwch Ddwyieithog

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

 

Fel pennaeth rhaglen ddarparu Cymru ym Mhrifysgol Abertawe mae fy mhrif ffocws ar ddatblygu deunyddiau a darlithoedd dwyieithog. Mae hyn er mwyn cefnogi myfyrwyr i barhau â'u haddysg gan ddefnyddio'r iaith y maent yn fwyaf cyfforddus ynddi. Mae gen i ddiddordeb yn bennaf mewn modiwlau sy'n cynnwys ystadegau a dulliau ymchwil gan sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth gref o hanfodion craidd astudiaeth seicolegol.

 

Ymchwil Prif Wobrau