Professor Stephen Hardy

Yr Athro Stephen Hardy

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Peiriannydd Siartredig (CEng)
Cymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (FIMechE)
Cymrawd Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg (FIED)
Tystysgrif mewn Addysg (CertEd)