Yr Athro Simon Hoffman

Athro, Law

Cyfeiriad ebost

134
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae ymchwil Simon yn canolbwyntio ar hawliau dynol rhyngwladol, yn enwedig ar hawliau cymdeithasol, a hawliau lleiafrifoedd. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y modd y mae hawliau dynol yn cael eu rhoi ar waith, yn enwedig mewn systemau datganoli gwleidyddol a llywodraethu aml-lefel.

Mae Simon yn Brif Ymchwilydd a Chyd-Ymchwilydd profiadol ac mae wedi arwain ar nifer o brosiectau ymchwil. Fe'i gwahoddwyd i gyflwyno ei ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol ac mae wedi rhoi tystiolaeth arbenigol ar hawliau dynol i'r Senedd Cymru, a Chynulliad Gogledd Iwerddon. Mae Simon yn gweithio'n agos gyda rhwydweithiau cyrff anllywodraethol i sicrhau newid, gan gynnwys Grŵp Monitro Cymru ar CCUHP, ac ar hyn o bryd mae'n aelod o Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Hawliau Plant. Ers 2012 mae Simon wedi bod yn gyd-gydlynydd yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant.

Mae’n addysgu hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol (LLB), hawliau dynol plant (LLB), a gweithredu hawliau dynol (LLM). Simon yw Cyfarwyddwr Rhaglen yr LLM Hawliau Dynol. Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Hawliau Dynol
  • Hawliau Plant
  • Gweithredu Hawliau Dynol
  • Hawliau Economaidd a Chymdeithasol
  • Tlodi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Yn 2012, cyd-sefydlodd Simon yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant. Mae'r Arsyllfa yn ganolfan ymchwil effaith uchel sydd wedi cyfrannu at gydnabod hawliau dynol plant yng nghyfraith a pholisi sawl awdurdodaeth.