Grove Front entrance
Dr Sarah Rees

Dr Sarah Rees

Athro Cyswllt, Medicine

Cyfeiriad ebost

137
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dr Sarah Rees yw'r arweinydd cwricwlwm ar gyfer cwrs gradd Meddygaeth i Raddedigion (GEM) ac yn arweinydd derbyn myfyrwyr ar gyfer rhaglenni GEM a rhaglenni Cydymaith Meddygol. Mae hefyd yn arwain y thema symudiad o fewn GEM ac yn addysgu bioleg cyhyrysgerbydol ardraws nifer o raglenni yn ys Ysgol. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes bioleg matrics celloedd gan ganolbwyntio ar meinweoedd cyhyrysgerbydol ym maes iechyd a chlefyd. Mae Sarah yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA) ac yn aseswr ar gyfer cynllun Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch y Brifysgol. Ar hyn o bryd, mae'n arholwr allanol ar gyfer y cwrs GEM yn Ysgol Feddygaeth Birmingham.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg cyhyrysgerbydol
  • Biocemeg matrics allgellog
  • Metaboledd y gewynnau ym maes iechyd a chlefyd
  • Addysg Feddygol
  • Datblygu'r cwricwlwm
  • Dethol myfyrwyr