Sian Eleri Owens

Dr Sian-eleri Owens

Darlithydd – Gwyddorau Gwaed/Imiwnohaematoleg, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cafodd Siân-Eleri BSc (Anrh.) mewn Gwyddor Fiofeddygol o Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd. Cafodd PhD o'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd, am archwilio modiwleiddio swyddogaeth cysylltle tynn sy'n dibynnu ar gadwyn golau myosin drwy weithredoedd peptidau sy'n treiddio drwy bilen.

Mae gan Siân-Eleri ddiddordeb brwd mewn astudio ffyrdd o gynyddu amddiffyniad cynhenid meinweoedd yn erbyn pathogenau.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg celloedd
  • Tocinau sydd yn ffurfio mandyllau
  • Gwydnwch i bathogenau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Siân-Eleri yn darlithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar bynciau fel bioleg celloedd a sgiliau labordy.

Ymchwil