Yr Athro Sue Jordan

Athro, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518541

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
222
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sue yn athro mewn ymchwil rheolaeth meddyginiaethau a gwasanaethau iechyd, ac yn gynghorydd cymuned. Mae ei grŵp amlddisgyblaethol yn cyfrannu at ddiogelwch cleifion trwy ddatblygu a phrofi proffiliau adweithio cyffuriau niweidiol sydd wedi eu personoli dan arweiniad nyrsys i gofnodi, cyfathrebu a lleihau unrhyw effeithiau andwyol gan feddyginiaethau presgripsiwn a dosau sydd wedi eu hoptimeiddio. Eu prosiect cyfredol yw'r Proffil Adweithio Cyffuriau Niweidiol (ADRe). Mewn treialon clinigol, mae hyn wedi lleihau niwed sy'n gysylltiedig â meddyginiaeth, fel poen, tawelyddiad, cyfog a chwympiadau. Mae hefyd yn lleihau rhagnodi cyffuriau gwrthseicotig a thawelyddion. Gweler http://www.swansea.ac.uk/adre/ Gobeithiwn berswadio cymaint o feysydd clinigol â phosibl i ddefnyddio ein gwaith, er mwyn sicrhau nad yw cleifion yn cael eu gadael mewn poen.

Dylanwadodd ein hymchwil ar argymhellion ar gyfer dosau is o feddyginiaethau wrth esgor plant, gyda gwelliant cydamserol yng nghyfraddau bwydo ar y fron yn y DU. Rydym yn adeiladu ar hyn, gyda gwaith yn dangos effaith gwrthiselyddion ar fwydo ar y fron ac iechyd babanod,  yn archwilio meddyginiaethau yn ystod beichiogrwydd gyda’n cydweithwyr Ewropeaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli meddyginiaethau
  • Adweithiau niweidiol i gyffuriau
  • Monitro dan arweiniad nyrs
  • Ffarmacoleg nyrsio
  • Effeithiolrwydd addysgol dulliau ymchwil
  • Treialon dan arweiniad nyrsys

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ffarmacoleg nyrsio

Optimeiddio meddyginiaethau

Ymchwil Cydweithrediadau