Mrs Sarah Done

Mrs Sarah Done

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Cyfeiriad ebost

F06
Llawr Cyntaf
Bloc Dewi Sant 3 yr Ysgol Gwyddor Iechyd
Llety wedi'i brydlesu
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sarah Done yn Uwch-Ddarlithydd Nyrsio yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Sarah yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac yn Athro Cofrestredig yr NMC

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio Gofal Acíwt a Chritigol
  • Addysg rhyngbroffesiynol
  • Efelychu
  • Gwneud penderfyniadau clinigol
  • Dysgu Seiliedig ar Waith