Dr Steven Capey

Dr Steven Capey

Uwch-diwtor mewn Addysg Feddygol, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513489

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Swyddfa Academaidd - 212
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr S Capey yn gweithio mewn Asesu Addysg Feddygol. Mae wedi sefydlu tair rhaglen feddygol. PhD mewn Meddygaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Asesu mewn Addysg Feddygol
  • Cynllunio Cwricwla Meddygol
  • Celloedd cyhyrau fasgwlaidd llyfn moch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysg Feddygol

Ffarmacoleg

Ymchwil