Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Dr Sze Chim Lee

Dr Sze Chim Lee

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sze Chim Lee (Lewis) yn uwch-wyddonydd data ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth.

Enillodd Lewis radd gyntaf mewn Peirianneg (BEng) cyn ennill MSc mewn Seicoleg. Yna, dyfarnwyd PhD Bioleg iddo. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, gweithiodd mewn rolau ymgynghori ar ymchwil ym maes diogelwch cyffuriau ac roedd yn ymchwilydd ôl-ddoethurol yng Ngwyddor Clyw.

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae ymchwil Lewis yn defnyddio data ac arolygon gweinyddol yn bennaf i astudio amrywiaeth o amgylchiadau seicogymdeithasol ac amgylcheddol a allai effeithio ar iechyd meddwl.

Meysydd Arbenigedd

  • • Gwybodeg Iechyd
  • • Gwyddor Data
  • • Epidemioleg a Ffarmacoepidemioleg
  • • Dulliau Ymchwil
  • • Astudiaethau Arsylwi a Data Byd Go Iawn
  • • Ystadegau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Hunanladdiad, hunan-niweidio ac iechyd meddwl