Dr Shirin Alexander

Dr Shirin Alexander

Athro Cyswllt, Chemical Engineering

Cyfeiriad ebost

214
Ail lawr
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy mhrif ddiddordeb ymchwil mewn cemeg arwynebau, deunyddiau, polymerau, a choloidau a hefyd o ran datblygu a deall y gydberthynas rhwng y strwythurau a fabwysiadwyd gan wlychwyr/ gwlychwyr polymerig ar ryngwynebau a phriodweddau ffisegol y deunyddiau hyn mewn toddiannau. Bydd gan ddeunyddiau o'r fath ystod eang o ddefnyddiau ac fe'u defnyddir yn helaeth, o adferiad olew uwch (EOR) a fformwleiddiadau gofal personol i gyfryngau trosglwyddo cyffuriau.

Mae fy ngwaith presennol yn y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn canolbwyntio'n bennaf ar gemeg materol, ymarferoliad/synthesis nanoronynnau a microronynnau.

Meysydd Arbenigedd

  • Cemeg Deunydd
  • Cemeg Coloidau
  • Polymerau
  • Nanoronynnau
  • Trosglwyddo cyffuriau