Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Dr Salvatore Gazze

Dr Salvatore Gazze

Aelod Cyswllt, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ar ôl ennill gradd MSc mewn Biotechnoleg Fferyllol ym Mhrifysgol Bologna, yr Eidal, cefais swydd gyda chwmni biofeddygol yn Sbaen i ymchwilio i fiosynhwyrydd newydd wedi'i seilio ar MEMS. Yn dilyn y profiad hwn, cwblheais fy noethuriaeth mewn nanowyddoniaeth ym Mhrifysgol Bryste, ac ar hyn o bryd rwy'n cymhwyso nanowyddoniaeth ar gyfer ymchwil biofeddygol o fewn grŵp ymchwil Bioleg Atgenhedlol ac Oncoleg Gynaecolegol (RBGO) ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n cael fy swyno’n gyson gan ddarganfyddiadau newydd a chynnydd mewn gwyddoniaeth, gyda sylw arbennig i wyddoniaeth feddygol, ond hefyd i wyddoniaeth yn ei sbectrwm ehangach, o ffiseg a chemeg i beirianneg a chyfrifiadureg. 

Meysydd Arbenigedd

  • Nanowyddoniaeth
  • Biosynwyryddion
  • Biogeogemeg
  • Dadansoddi data